Vastgoedmanagement professionaliseren, 10 Do’s en Don’ts

By | 31-10-2017

De 10 DO’S en DON’TS bij het professionaliseren van gemeentelijk vastgoedmanagement

In veel Nederlandse gemeenten werkt men gedreven aan de professionalisering van het vastgoedmanagement. Dat is een groot goed, want er valt veel mee te winnen: beheersing van kosten en risico’s, optimaliseren van beleidsopbrengst, verbetering van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, verhelderen van de interne en externe communicatie, genereren van adequate managementinformatie, rust in de organisatie door een duidelijke rolverdeling en nog veel meer.

In essentie gaat het bij het professionaliseren van vastgoedmanagement om het verbeteren van de sturing met vastgoed op de strategische doelen en beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke organisatie. Vastgoed is een middel, een instrument, waarmee op beheersbare wijze de verwerkelijking van strategie en beleid wordt gefaciliteerd.

Het professionaliseren van vastgoedmanagement is voor elke organisatie een maatwerk proces met veel verschillende aspecten, randvoorwaarden en aandachtspunten. Hieronder volgt een kordate opsomming van de 10 belangrijkste DO’S en DON’TS, gebaseerd op ervaringen in de praktijk. Vergis u niet, het lijkt eenvoudiger dan het is.

De 10 DO’S:

1. Vorm een heldere, eenvoudige visie op het totaalplaatje voor vastgoedmanagement;
2. Werk uit welke doelen uw organisatie met vastgoedmanagement wil bereiken;
3. Formuleer duidelijke wensen m.b.t. kennis, vaardigheden, attitude en drijfveren;
4. Kies een brede benadering: aansturing, teamontwikkeling, vakinhoud én systemen;
5. Evalueer de huidige stand van zaken eerlijk, transparant en zonder compromissen;
6. Houd rekening met en stem af op de organisatorische en administratieve context;
7. Anticipeer op een flinke leercurve in het team en let vooral op attitude en drijfveren;
8. Faciliteer een autonome ontwikkeling in de lijnorganisatie en geef het ruimte en tijd;
9. Beschrijf en formaliseer processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
10.Kies een vastgoedinformatiesysteem dat aansluit bij wat u wilt doen en bereiken.

De 10 DON’TS:

1. Richt u op het operationele niveau en houdt het tactische HOE in de blinde vlek;
2. Beperk u tot de inhoud en laat communicatie en teamontwikkeling voor wat het is;
3. Vermijd confronterende evaluaties van hoe het NU is en omzeil de pijnpunten;
4. Verhul dat u, als puntje bij paaltje komt, de basis nog steeds niet echt op orde heeft;
5. Werk als eilandje en probeer in uw eentje een competitieve stap te zetten;
6. Geef het team geen tijd en ruimte om nieuwe vaardigheden en gedrag aan te leren;
7. Neem aan dat aansturing, management en bestuur geen verbetering behoeven;
8. Richt u slechts op de stenen en dakpannen, sla vooral geen acht op beleidsfuncties;
9. Koop eenvoudig een vastgoedpakket dat uw collega-gemeenten ook al gebruiken;
10.Huur externen in die het voor u en uw team in orde maken.

Over de auteur

Hans Schut is zelfstandig adviseur. Hij verzorgt procesmanagement en persoonlijke begeleiding bij organisatieveranderingen en vastgoedmanagement. Hij is een mensgerichte adviseur, die ervan houdt vanuit visie constructief en productief met klanten en uitvoerende partijen samen te werken. Hij brengt mens en organisatie in beweging. Altijd beginnend bij het abstracte ‘totaalplaatje’ en het organisatorische concept, weergegeven in een eenvoudige visualisatie, die de kern van het vraagstuk inzichtelijk maakt. Hans vertaalt het abstracte vervolgens vlot en helder naar concrete plannen en goed gedefinieerde acties. Zijn werkwijze is gericht op kleine groepen betrokken mensen en kenmerkt zich door inspireren, systeemdenken, ordenen, analyseren, visualiseren, bezinnen, beginnen en realiseren. Zo worden concrete resultaten bereikt in processen, projecten en veranderingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Hans Schut in te schakelen bij veranderingen in uw organisatie? Maak dan gewoon eens een afspraak voor een inspirerend gesprek! 

Home

Andere blogberichten