Opdrachtgevers aan het woord

Hieronder vindt u een aantal de beoordelingen van diverse opdrachtgevers, opdat u zich een beeld kunt vormen hoe Hans Schut, eigenaar van Cobalt Consult, zijn dienstverlening vorm geeft.


Gemeente Hoogezand-Sappemeer: de gemeentesecretaris:
Hans heeft ons geholpen om een nieuwe afdeling voor Beleid, Ontwikkeling en Programma’s op te zetten. In die complexe en ingewikkelde opdracht om van drie afdelingen één te maken, met behoud van het goede van de drie afdelingsculturen en gewoonten, is Hans goed geslaagd. Hij heeft zich goed ingewerkt en ingeleefd in het vraagstuk en op heldere wijze gerapporteerd. Het eindrapport en -advies genoot en geniet veel draagvlak en het college heeft besloten de nieuwe afdeling grotendeels conform het uitvoeringsplan op te zetten. Mede dankzij de aanpak van Hans heeft de gemeentelijke organisatie belangrijke stappen kunnen zetten richting toekomstbestendigheid.  Aanbevelingsbrief


Schlepers Cultuurtechniek, de mede-eigenaar:
Hans presenteerde zich bij het eerste gesprek al als een echt mensen mens, iemand die meteen een goed gevoel bij je teweeg brengt. Het was voor ons helemaal nieuw om iemand van buiten onze organisatie in onze keuken te laten kijken en met onze expertise een plan van aanpak te maken, maar er was weinig voor nodig om dit aan Hans toe te vertrouwen. Wij hebben Hans ervaren als een van ons. U kunt ervan op aan dat hij zijn afspraken nakomt, dat hij niet stopt voordat het beoogde resultaat bereikt is en dat hij ook na het uitvoeren van de opdracht betrokken en geïnteresseerd blijft. Aanbevelingsbrief


Gemeente Zutphen, de senior Grondzaken Vastgoed:
“Gedurende het adviesproces was Hans uitstekend in staat om de benodigde bedrijfskundige informatie te combineren met de inhoudelijke kant. Hij bleek uitstekend in staat inhoud en proces te scheiden om vervolgens middels een simpele visualisatie de samenhang weer te geven, waarbij de kern van het probleem tot uiting kwam. Zijn rustige en analyserende houding geeft veel vertrouwen. Ook Hans zijn betrokkenheid en enthousiasme, maar vooral zijn deskundigheid en politieke sensitiviteit, maken hem tot een adviseur die ik van harte kan aanbevelen.” Aanbevelingsbrief


Gemeente Bronckhorst, de beleidsmedewerker Ontwikkeling:
“Zowel de gebruikers als de gemeente zijn zeer tevreden over de betrokken en deskundige manier waarop Hans ons heeft begeleid in dit veelzijdige ontwikkelproces; visie en concept, aanbesteding en bouw, beheer en exploitatie. Hans is analytisch sterk en zijn oog voor (politieke) verhoudingen, gemeentelijke processen en kansen om te verbinden zijn zeer op prijs gesteld. ” Aanbevelingsbrief


Stedin, Netbeheerder in West Nederland, de projectmanager:
“Hans heeft zijn werkzaamheden tot onze volle tevredenheid uitgevoerd. Ik was onder de indruk van de capaciteiten van Hans om alle opdrachten tijdig en correct af te ronden. Zijn research was steeds grondig en je kon ervan op aan dat alle feiten degelijk gecontroleerd waren.” Aanbevelingsbrief


Gemeente Bronckhorst, de beleidsmedewerker Vastgoedbeheer:
“Hans heeft zich gedurende het proces als een enthousiaste, deskundige en betrokken adviseur opgesteld. Hans is analytisch sterk en heeft veel gevoel voor de politieke processen binnen een gemeentelijke organisatie. Zo ook voor het verwoorden van een duidelijke visie en het vertalen daarvan naar een tactisch niveau en praktische doelen. Gedurende het proces heeft Hans op heldere wijze gecommuniceerd met alle betrokken partijen.” Aanbevelingsbrief


Schoolbestuur Basisschool De Grave, de bestuurder:
“Het resultaat van de ondersteuning van Hans Schut is een goed onderbouwde en breed gedragen keuze voor renoveren. Het schoolbestuur, het schoolteam, de medezeggenschapsraad, de gemeente en partijen in de gemeenschap zijn zeer tevreden met de uitkomst. Er ligt een plan met draagvlak dat wij graag willen realiseren. Hans werkt met deskundige betrokkenheid aan het verwezenlijken van uw visie en missie.” Aanbevelingsbrief


Gemeente Weert, de directeur Sociale Zaken:
“In het hele proces heb ik Hans leren kennen als een betrouwbare adviseur die steeds minder extern ging aanvoelen. Hij heeft het hele proces begeleid op een manier die zich laat kenmerken in de volgende steekwoorden: integer, verantwoordelijk, inhoudelijk deskundig en een teamplayer. Daarnaast is hij ook iemand die tegenstellingen niet laat liggen maar die open op tafel legt om te komen tot oplossingen die recht doen aan de situatie.” Aanbevelingsbrief


Politie Midden en West Brabant, de projectmanager:
“In dit proces heb ik Hans leren kennen als een deskundig en betrouwbaar adviseur. Vanaf de start van het project was Hans zeer betrokken en leverde hij een toegevoegde waarde met betrekking tot de inhoud en het proces. De wijze waarop Hans in het project functioneerde kan omschreven worden als: inhoudelijk deskundig, betrokken, rustig, analytisch sterk en met veel gevoel voor de politieke processen in de organisatie. Daarbij heeft Hans een ‘hands on’ mentaliteit zodat zaken ook echt aangepakt en gerealiseerd worden.” Aanbevelingsbrief.


Oud collega, senior projectleider:
“Ik heb inmiddels bij diverse organisaties in verschillende projecten met Hans samengewerkt. Hans is in staat om in de “Start” van een project zowel de inhoudelijke, financiële als procesmatige kant goed vorm te geven en neer te zetten. Daarnaast is hij een zeer geïnspireerd procesmanager die projectbetrokkenen keer op keer weet te motiveren en te stimuleren om “out of the box“ te denken.” Deze en meer linkedin recommendations


Home