Voorbeelden van uitgevoerde projecten


Ohmpunctuur, Apeldoorn – Visualisatie bedrijfsconcept (2017)
Ohmpunctuur is een praktijk voor klanktherapie voor individuen en groepen. Opdracht: visualiseren van het bedrijfsconcept van Ohmpunctuur ten behoeve marketing, promotie en advies. Resultaat: drie heldere pictogrammen die treffend uitbeelden wat de klant voor, tijdens en na de klanktherapie ervaart.


De Zilverboom, Wijchen –  Advies organisatieontwikkeling (2017)
De Zilverboom is een centrum voor bewustwording, transformatie en heling. Opdracht: analyse, evaluatie en advies met betrekking tot (groei)concept, klantreis, teamontwikkeling, communicatie, bedrijfsvoering, huisvesting en exploitatiebegroting. Doel: praktische handvatten om bewust, gestructureerd en vanuit een congruente toekomstvisie te werken aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Resultaat: praktisch, toegankelijk en actiegericht adviesrapport.


Gemeente Zutphen –  Procesbegeleiding en implementatie Vastgoed-en Accommodatiebeleid (2016-2017)
Procesbegeleiding en inhoudelijke advisering inzake het ontwikkelen van vastgoed- en accommodatiebeleid voor de gemeente Zutphen. Doel: visievorming, strategische kaders, uitvoeringsagenda, plan van aanpak vastgoedcentralisatie. Resultaat: vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld door de raad. PvA Centralisatie vastgesteld door college. Vervolgstap: implementatie (in voorbereiding).


Gemeente Veenendaal –   Professionaliseren Vastgoedmanagement en Accommodatiebeleid (interim) (2016-2017)
Procesbegeleiding, persoonlijke begeleiding en inhoudelijke advisering met betrekking tot het professionaliseren van het Vastgoedmanagement, Accommodatiemanagement en Vastgoedbeheer voor de gemeente Veenendaal. Doel: visievorming, analyse en advies, plan van aanpak, implementatie en persoonlijke begeleiding van de medewerkers. Resultaat: strategische kaders, accommodatiebeleid en vastgoedbeheerplan met lof vastgesteld door de raad. Teamsamenstelling geformuleerd en geëvalueerd, vaste teamcoördinator ingewerkt, senior vastgoed aangetrokken. Gedegen implementatieplan met organisatiestructuur uitgewerkt.


Cultuurtechnisch bedrijf, Flevoland, Plan van Aanpak Gladheidsbestrijding gemeente Lelystad
Opdracht: schrijven van het Plan van Aanpak t.b.v. aanbieding in Europese aanbesteding (EMVI);
Aanpak: interactief verdiepen en uitwerken van het PvA, co-presenteren bij aanbesteder;
Resultaat: Plan van Aanpak hoogste score, EMVI-aanbesteding gewonnen, 10 jarig contract.


Gemeente Zutphen, Organisatieadvies Grondzaken, Vastgoed, Vastgoedmanagement
Opdracht: advisering over vastgoedmanagement en de positionering van Grondzaken en Vastgoed;
Aanpak: interactieve analyse, visievorming, kennisoverdracht. Onderbouwing in adviesrapport;
Resultaat:
breed gedragen adviesrapport, uitgangspunt, leidraad en houvast bij de reorganisatie.


Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Kwartiermaker afdeling Beleid, Ontwikkeling en Programma’s
Opdracht: procesbegeleiding bij de samenvoeging van RO, W&S en OEW tot één beleidsafdeling;
Aanpak: visievorming, begeleiden MT en medewerkers, advisering Directie, uitvoeringsplan;
Resultaat:
gedragen uitvoeringsplan, goedgekeurd door B&W en OR. Besluitvorming grotendeels conform advies.


Heijmans Utiliteit, Rosmalen – Plan van Aanpak Commissioning
Opdracht: situatie doorgronden, visie vormen, verdiepen, verhelderen, stappenplan;
Aanpak: gesprekken, documentenstudie, tussentijdse afstemming, plan van aanpak;
Resultaat: visie, structuur, concrete stappen, complex systeem eenvoudig verwoord.


ISD Optimisd, Veghel – Dienstverleningsconcept (DVC), Huisvestingsvraagstuk
Opdracht: begeleiden bij herijken DVC, PvE, huisvestingstoets, presentatie bestuur;
Aanpak: procesbegeleiding, verwoorden/verbeelden, analyse en advies, schriftsteller;
Resultaat: gedragen DVC, concreet Programma van Eisen, gefundeerd huisvestingsbesluit.


Woningcorporatie, Apeldoorn – Optimaliseren inkoopprocessen
Opdracht: inventariseren, analyseren, adviseren, stappenplan voor optimalisatie;
Aanpak: interviews, documentenstudie, tussentijdse afstemming, managementnotitie;
Resultaat: visie, structuur, concreet stappenplan, nieuw elan in verbeterproces.


Netbeheerder, West Nederland – Verbeteren kostenbeheersing grootschalige projecten
Opdracht: inventariseren, analyseren, adviseren, implementatieplan voor verbeteringen;
Aanpak: onderzoek en analyse, rapportage met implementatieplan, opstart implementatiefase;
Resultaat: inzicht, praktische tools, kostenkengetallen, MT-besluitvorming, verbeterproces op gang.


Gemeente, Achterhoek – Ontwikkeling Kulturhus t/m Definitief Ontwerp
Opdracht: advisering gezamenlijk huisvestingsconcept, PvE, architectenselectie en ontwerp;
Aanpak: voorzitter werkgroep, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten ontwerpfase, kosten binnen budget.


Gemeente, Achterhoek – Beheer & Exploitatie Kulturhus
Opdracht: advisering eigendom- en beheerstructuur, exploitatiebegroting en kostenverdeling;
Aanpak: voorzitter werkgroep, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten beheerfase en notariële akten.


Projectontwikkelaar, Friesland – Plan van Aanpak bij twee aanbestedingen
Opdracht: begeleiding bij de uitwerking van twee Plannen van Aanpak;
Aanpak: werkbesprekingen, overdracht kennis en inspiratie, beoordelen stukken;
Resultaat: twee Plannen van Aanpak die in de aanbesteding maximaal scoorden.


Twee Ondernemers, Brabant – Second opinion: samenwerken of niet?
Opdracht: second opinion over beoogde samenwerking twee ondernemers;
Aanpak: twee interviews, één korte advies-memo;
Resultaat: gezamenlijk gedragen besluit om de samenwerking niet verder gestalte te geven.


Schoolbestuur, Achterhoek – Renoveren of Nieuwbouwen?
Opdracht: begeleiden bij de keuze renoveren of nieuwbouwen, bemiddelen naar gemeente;
Aanpak: uitwerken onderwijsconcept en huisvestingsconcept, scenario analyse, plenaire presentatie;
Resultaat: gemotiveerde keuze voor renoveren, leerteam gelukkig, kosten 70% van nieuwbouw.


Gemeenten – Dienstverleningsconcept en Programma van Eisen Werkpleinen (W&I)
Opdracht: advisering gezamenlijk dienstverleningsconcept en Programma van Eisen;
Aanpak: voorzitter werkgroepen, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten ontwerpfase, kosten binnen budget.


Home