Projecten

Voorbeelden van uitgevoerde projecten


Cultuurtechnisch bedrijf, Flevoland, Plan van Aanpak Gladheidsbestrijding gemeente Lelystad
Opdracht: schrijven van het Plan van Aanpak t.b.v. aanbieding in Europese aanbesteding (EMVI);
Aanpak: interactief verdiepen en uitwerken van het PvA, co-presenteren bij aanbesteder;
Resultaat: Plan van Aanpak hoogste score, EMVI-aanbesteding gewonnen, 10 jarig contract.


Gemeente Zutphen, Organisatieadvies Grondzaken, Vastgoed, Vastgoedmanagement
Opdracht: advisering over vastgoedmanagement en de positionering van Grondzaken en Vastgoed;
Aanpak: interactieve analyse, visievorming, kennisoverdracht. Onderbouwing in adviesrapport;
Resultaat:
breed gedragen adviesrapport, uitgangspunt, leidraad en houvast bij de reorganisatie.


Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Kwartiermaker afdeling Beleid, Ontwikkeling en Programma’s
Opdracht: procesbegeleiding bij de samenvoeging van RO, W&S en OEW tot één beleidsafdeling;
Aanpak: visievorming, begeleiden MT en medewerkers, advisering Directie, uitvoeringsplan;
Resultaat:
gedragen uitvoeringsplan, goedgekeurd door B&W en OR. Besluitvorming grotendeels conform advies.


Heijmans Utiliteit, Rosmalen – Plan van Aanpak Commissioning
Opdracht: situatie doorgronden, visie vormen, verdiepen, verhelderen, stappenplan;
Aanpak: gesprekken, documentenstudie, tussentijdse afstemming, plan van aanpak;
Resultaat: visie, structuur, concrete stappen, complex systeem eenvoudig verwoord.


ISD Optimisd, Veghel – Dienstverleningsconcept (DVC), Huisvestingsvraagstuk
Opdracht: begeleiden bij herijken DVC, PvE, huisvestingstoets, presentatie bestuur;
Aanpak: procesbegeleiding, verwoorden/verbeelden, analyse en advies, schriftsteller;
Resultaat: gedragen DVC, concreet Programma van Eisen, gefundeerd huisvestingsbesluit.


Woningcorporatie, Apeldoorn – Optimaliseren inkoopprocessen
Opdracht: inventariseren, analyseren, adviseren, stappenplan voor optimalisatie;
Aanpak: interviews, documentenstudie, tussentijdse afstemming, managementnotitie;
Resultaat: visie, structuur, concreet stappenplan, nieuw elan in verbeterproces.


Netbeheerder, West Nederland – Verbeteren kostenbeheersing grootschalige projecten
Opdracht: inventariseren, analyseren, adviseren, implementatieplan voor verbeteringen;
Aanpak: onderzoek en analyse, rapportage met implementatieplan, opstart implementatiefase;
Resultaat: inzicht, praktische tools, kostenkengetallen, MT-besluitvorming, verbeterproces op gang.


Gemeente, Achterhoek – Ontwikkeling Kulturhus t/m Definitief Ontwerp
Opdracht: advisering gezamenlijk huisvestingsconcept, PvE, architectenselectie en ontwerp;
Aanpak: voorzitter werkgroep, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten ontwerpfase, kosten binnen budget.


Gemeente, Achterhoek – Beheer & Exploitatie Kulturhus
Opdracht: advisering eigendom- en beheerstructuur, exploitatiebegroting en kostenverdeling;
Aanpak: voorzitter werkgroep, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten beheerfase en notariële akten.


Projectontwikkelaar, Friesland – Plan van Aanpak bij twee aanbestedingen
Opdracht: begeleiding bij de uitwerking van twee Plannen van Aanpak;
Aanpak: werkbesprekingen, overdracht kennis en inspiratie, beoordelen stukken;
Resultaat: twee Plannen van Aanpak die in de aanbesteding maximaal scoorden.


Twee Ondernemers, Brabant – Second opinion: samenwerken of niet?
Opdracht: second opinion over beoogde samenwerking twee ondernemers;
Aanpak: twee interviews, één korte advies-memo;
Resultaat: gezamenlijk gedragen besluit om de samenwerking niet verder gestalte te geven.


Schoolbestuur, Achterhoek – Renoveren of Nieuwbouwen?
Opdracht: begeleiden bij de keuze renoveren of nieuwbouwen, bemiddelen naar gemeente;
Aanpak: uitwerken onderwijsconcept en huisvestingsconcept, scenario analyse, plenaire presentatie;
Resultaat: gemotiveerde keuze voor renoveren, leerteam gelukkig, kosten 70% van nieuwbouw.


Gemeenten – Dienstverleningsconcept en Programma van Eisen Werkpleinen (W&I)
Opdracht: advisering gezamenlijk dienstverleningsconcept en Programma van Eisen;
Aanpak: voorzitter werkgroepen, begeleiden en verbinden gebruikers, uitwerken procesdocumenten;
Resultaat: consensus gebruikers, professionele procesdocumenten ontwerpfase, kosten binnen budget.


Home