Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Projectmatig werken
Projectmatig werken geeft de beste resultaten bij veranderingen, verbeteringen en projecten. Daarbij gaat het naast instrumentele principes als faseren, formaliseren, rapporteren en beheersen, vooral ook om menselijke principes als attitude, commitment, betrokkenheid, flexibiliteit en oog voor de omgeving.

Resultaatgericht en on-the-job
Mijn begeleiding is gericht op het praktisch toepassen van de principes van projectmatig werken in uw eigen project. Resultaatgericht. On-the-job. Want mensen leren optimaal én duurzaam door te doen. Dan beklijven kennis en vaardigheden en zijn ze in de toekomst weer inzetbaar.

Kort en intensief
Mijn inzet is kort als het kan, of intensief als het nodig is. In iedere situatie zijn de kenmerken van het project en het uitvoerende team anders. De werkwijze varieert mee. Een dagdeel interactieve project start-up is soms al voldoende. Maar af en toe is aanvullende kennisoverdracht of periodiek projectoverleg nodig om de voorwaarden te scheppen voor een geslaagde uitvoering. We stemmen van te voren af wat er nodig is in uw situatie.

Kosteloos adviesgesprek, open aanbod
“Mijn uitgangspunt is dat u precies krijgt wat u nodig heeft. Ik besteed daarom vooraf veel zorg aan de aanpak”.

  • In een kosteloos adviesgesprek verkennen we samen de situatie, uw vraagstelling en eventueel dieper liggende vragen. En we bespreken de beste manier om u te ondersteunen.
  • Binnen twee weken krijgt u de resultaten van het gesprek terug als werkvoorstel met een open begroting. Een afrondend gesprek is dan veelal voldoende voor u om tot een besluit te komen.
  • Ik zie uw opdracht dan graag tegemoet!

Meer lezen over projectmanagement? Download pdf:  Projectmanagement anders bekeken.

Home