Palet voor Maatschappelijk Vastgoed

Handige kennisbron voor Maatschappelijk Vastgoed
“Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed” is een integraal model dat het hele werkveld in samenhang brengt en beschrijft. Een handige kennisbron is voor iedereen die te maken heeft met Maatschappelijk Vastgoed en geïnteresseerd is in bezuinigen, verbeteren en ontwikkelen.

Waarover gaat het “Palet voor Maatschappelijk Vastgoed”?
“Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed” geeft een helder overzicht van alle basisaspecten van het werkveld. Het toont de onderlinge samenhang tussen Beleid, Vraag en Aanbod, Eigendom, Gebruik en Beheer. Ook de richtinggevende impulsen van Visie, Politiek en Maatschappij komen in vogelvlucht voorbij. De heldere inhoudelijke toelichtingen worden afgewisseld met inspirerende inzichten. Zo is er behalve een concrete beschrijving van elk aspect ook een intermezzo over hoe mensen en organisaties omgaan met veranderimpulsen en over het pad waarlangs organisaties zich kunnen ontwikkelen.

De auteur, Hans Schut, aan het woord:
“Er zijn redenen te over om u verder te verdiepen in het werkveld en zo zorgvuldig en professioneel mogelijk om te gaan met ‘ons’ Maatschappelijk Vastgoed. Het resultaat? Besparingen, optimalisaties en soepele veranderprocessen.”

Download preview

 

Bestelinformatie