Gratis downloads


White paper: Opdrachtgever, opdrachtnemer: denk in processen!
In gemeenteland wordt flink geworsteld met het fenomeen ‘opdrachtgever- opdrachtnemer’. Het blijkt lastig om vat te krijgen op de regierol. Kennelijk zitten er aspecten aan de veranderingen, waarvan we de gevolgen wel ondervinden, maar de herkomst niet doorgronden. In dit white paper laten we zien, hoe het denken in processen kan helpen inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt en hoe we met dat inzicht meer grip kunnen krijgen op de praktijk.


Essay: Oude organisaties nieuwe tijden. Over loslaten, ontketenen en bewegen in verandering.
In dit essay wisselt Hans Schut, eigenaar van het Apeldoornse adviesbureau Cobalt Consult, met u van gedachten. Zonder wetenschappelijke pretentie of management jargon, maar gewoon van mens tot mens. Over de essentiële uitdaging voor oude organisaties: loslaten, ontketenen en bewegen. En over de mensen in de organisatie, van wie een beweging van binnenuit gevraagd wordt.


E-book: Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed
“Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed” geeft een de basisaspecten van het werkveld en hun samenhang. Heldere inhoudelijke toelichtingen worden afgewisseld met inspirerende inzichten. Zo is er bijvoorbeeld een intermezzo over hoe mensen en organisaties omgaan met veranderimpulsen. En er komen vier personen uit het werkveld aan het woord. Het boekje sluit af met een mijmering uit de toekomst: “wat hebben we de afgelopen vijf jaar nu allemaal bereikt?”


Artikel: Het geheim van een goed Plan van Aanpak
Een goed Plan van Aanpak is een voorwaarde voor een geslaagd project. Zeker, natuurlijk,
daarvan is iedereen wel overtuigd. Projectmatig werken staat bij velen hoog in het vaandel.
Maar wat is nu het geheim van een goed Plan van Aanpak, ofwel Projectplan? Hoe maak je
een Plan van Aanpak met realisatiekracht? Hoe maak je een Projectplan dat echt werkt?


Artikel: Projectmanagement anders bekeken
Projectmanagement … wat is er nog niet over geschreven? Maar wat ís projectmanagement nu eigenlijk? Wat betekent het voor u persoonlijk om aan projectmanagement te doen? In dit artikel staan we stil bij twee aspecten van de invalshoek van ‘alpha’, de menselijke kant: intentie en attitude. En ook bij het belang van proces-denken en het maken van een goed plan van aanpak.


Praktische Handreiking: In zes stappen van visie naar gebouw
In het kader van kennisdeling besteedt Cobalt Consult aandacht aan praktische handreikingen voor het werkveld Maatschappelijk Vastgoed. In deze handreiking lichten we toe hoe we bij de ontwikkeling van een accommodatie de basis kunnen leggen voor een goed functionerend gebouw. Oftewel: huisvesting met gebruikswaarde.


Inschrijven nieuwsbrief
Cobalt Consult publiceert geregeld nieuwe artikelen, handreikingen en beschouwingen over actuele aandachtspunten op het gebied van organisatieverandering, procesmanagement en maatschappelijk vastgoed. De publicaties verschijnen op de website en worden rechtstreeks aangeboden aan lezers van de nieuwsbrief van Cobalt Consult. Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Cobalt Consult.