Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk Vastgoed

vastgoed-gebruikers

Specialisatie
Maatschappelijk Vastgoed is een specialisatie van Hans Schut, eigenaar van Cobalt Consult. In dit werkveld zijn overzicht en inzicht cruciaal voor het maken van een goed Plan van Aanpak. En succesvol realiseren vereist behalve gestructureerd en projectmatig werken, ook flexibiliteit en – politieke – sensitiviteit. Hans Schut is auteur van het boekje het “Palet voor Maatschappelijk Vastgoed”. Lees meer over dit gratis e-book.

Visie
De essentie van Maatschappelijk Vastgoed ligt in het “gebruik door mensen in organisaties met een maatschappelijke functie”.  Het vastgoed is een middel en de activiteiten van de gebruikers hebben effect op de maatschappij. Gemeentelijk accommodatiebeleid beoogt dit effect met het beleid Maatschappelijke Ontwikkeling overeen te laten stemmen.

Inventarisatie, analyse, advies
Vanuit Cobalt Consult inventariseert, analyseert, adviseert en begeleidt Hans u bij processen, projecten en veranderingen. Concrete voorbeelden: professioneel vastgoedmanagement, concept-gedreven ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed, proces- en projectbegeleiding en inhoudelijk advies, zoals integraal huisvestingsplan, plan van aanpak, programma van eisen, beheer & exploitatiestructuur.

Kort en intensief
De inzet van Hans is kort als het kan, of intensief als het nodig is. In iedere situatie zijn inhoud, proces en omgeving anders. Daarom varieert de manier van werken en is deze zeer interactief. Het doel is immers dat uw visie, uw doelen en uw informatie helder worden uitgewerkt in concrete plannen die de basis vormen voor succesvolle uitvoering.

Kosteloos adviesgesprek, open aanbod
Mijn uitgangspunt is dat u precies krijgt wat u nodig heeft. Daarom besteed ik vooraf veel zorg aan de aanpak.

  • In een kosteloos adviesgesprek verkennen we samen de situatie, uw vraagstelling en eventueel dieper liggende vragen. En we bespreken de beste manier om u te ondersteunen.
  • Binnen twee weken krijgt u de resultaten van het gesprek terug als werkvoorstel met een open begroting. Een afrondend gesprek is dan veelal voldoende voor u om tot een besluit te komen.
  • Ik zie uw opdracht dan graag tegemoet!

Home